teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Ryszard Gardo

nie żyje
ur. 1923-03-25, Poznań
zm. 1974-11-06, Poznań

Biografia

GARDO Ryszard (25 III 1923 Poznań - 6 XI 1974 Poznań), kierownik muz. teatru. Był synem piekarza Wacława G. i Franciszki z Zaliszów, mę­żem -> Janiny Ratajskiej. Po ukończeniu szkoły powszechnej pracował kolejno: w warsztatach kra­wieckim i zduńskim, w fabryce mebli i odlewni żelaza. W czasie okupacji niem. mieszkał w Poz­naniu i pracował w piekarni ojca. Od 1940 uczył się gry na fortepianie, organach i teorii muzyki. Od marca 1945 do 1948 uczęszczał do Lic. Ogól­nokształcącego im. Karola Marcinkowskiego, nast. studiował muzykologię na Uniw. Pozn., a po uzy­skaniu magisterium, w 1952-58 odbył studia kom­pozytorskie w pozn. PWSM u T. Szeligowskiego (przez rok kształcił się też w dyrygowaniu u B. Wodiczki). W 1945 napisał pierwszą ilustrację muz. do przedstawienia "Śpiewak leśny" w Poznańskim T. Marionetek (potem pn. T. dla Młodzieży, T. Aktora i Lalki, T. Młodego Widza) i od kwietnia 1945 do końca 1953 był kier. muz. tego teatru. Od sez. 1952/53 objął kierownictwo muz. T. Dramatycznych w Poznaniu, od 1961 był też konsultantem muz. T. im. Fredry w Gnieźnie, od 1972 do końca życia kier. muz. T. Polskiego w Poznaniu. Współpracował z wieloma scenami w kraju, a także z Teatrem PR i t. telewizyjnym. Skomponował muzykę do ponad 150 utworów dram., m.in. do przedstawień: "Mar­chołt gruby a sprośny" (1965), "W mrokach złotego pałacu, czyli Bazylissa Teofanu" (1967). Współpra­cował często ze scenografem Z. Bednarowiczem; ich autorstwa był spektakl typu "światło i dźwięk" oparty na wielkopolskich legendach i realizowany na pozn. Rynku Głównym. Utwory G. wykonywane były na festiwalach muzyki współczesnej pn. Po­znańska Wiosna Muzyczna. Był działaczem Związ­ku Pracowników Kultury i Sztuki, wiceprezesem zarządu oddziału pozn. Związku Kompozytorów Pol. (1967-69), potem jego prezesem (1971-73).

Bibl.: Almanach 1974/75; Danowicz: Ujarzmianie Melpo­meny; T. Nowy w Łodzi; WSB (K. Michałowski); Kron. m. Poznania 1976 nr 3; Miesięcznik Lit. 1975 nr 6; Tyg. Powsz. 1975 nr 6; Programy, IS PAN (m.in. Poznański Teatr Lalki i Aktora 1945-1985, Poznań 1985).

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.