biografia | artykuły | archiwalia w IT
teatralna |  filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Stanisław Ryszard Dobrowolski

nie żyje
ur. 1907-03-14, Warszawa
zm. 1985-11-27, Warszawa

Biografia

Stanisław Ryszard Dobrowolski (14 III 1907 Warszawa - 27 XI 1985 Warszawa), poeta, prozaik, kier. lit. teatru. Studiował polonistykę (1926-27) i prawo (1927-29) na UW. W 1926 zadebiutował jako poeta na łamach Robotnika, w tym samym roku zainicjował i współorganizował w Warszawie grupę lit. "Kwadryga", stając się jednym z jej czołowych poetów. W 1937 został redaktorem Nowej Kwadrygi. W czasie okupacji niem. brał udział w konspiracyjnym życiu kulturalnym, m.in. z inicjatywy Tajnej Rady Teatralnej pełnił funkcję dramaturga tajnych zespołów studyjnych, np. uczestniczył w pracach Henryka Szletyńskiego nad "Antygoną" Sofoklesa (1941), na zamówienie tejże Rady napisał w 1942 sztukę "Jutrznie warszawskie", a na konspiracyjny konkurs dramatyczny w tym samym r. "Spartakusa". Jako oficer AK walczył w powstaniu warsz., był więźniem obozów w Łambinowicach i Grossborn. Po wojnie redaktor Polski Zbrojnej (1945-47), zastępca redaktora naczelnego Nowin Literackich (1947-48), kier lit. Miejskiego T. Rozmaitości w Warszawie (1. 1948-50, za dyr. i kier. art. Dobiesława Damięckiego), prezesem ZAiKSu (1948-68), wiceprezesem ZLP (1954-56).

Źródło: Almanach sceny polskiej 1985/86. Tom XXVII. Wydawnictwo Naukowe PWN - Warszawa 1993.

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.