teatralna |  filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Marek Lusztig

nie żyje
ur. 1932-04-14, Warszawa
zm. 1972-05-10, Karlshamn Szwecja

Biografia

LUSZTIG Marek Andrzej (14 IV 1932 Warszawa - 10 V 1972 w Szwecji), kompozytor, kierownik muz. teatru. Był synem Seweryna L., filologa, i Genowefy z Łukasiaków, urzędniczki, mężem aktor­ki Kazimiery Utraty. Ukończył średnią szkołę muz. w Łodzi oraz rusycystykę na Uniw. Warszawskim. Należał do założycieli Studenckiego T. Satyryków (STS) w Warszawie (marzec 1954). Do końca życia pozostawał w radzie artyst. tego teatru, a w sez. 1968/69 sprawował tu funkcję kier. muzycznego. Uczestniczył w kolejnych prem. STS-u jako piani­sta, kompozytor piosenek i współautor opracowania muz., m.in. takich przedstawień, jak: "To idzie mło­dość" (1954), "Myślenie ma kolosalną przyszłość" (1955), "Agitka" (1956), "Uśmiechnięta twarz młodzie­ży" (1958), "Widowisko o Rudolfie Hoessie - wrogu ludzkości" (1960), "Kochany panie Ionesco" (1968), "Wódko, wódeczko" (1969). Od 1958 do śmierci był stałym współpracownikiem PKF, przygotowywał ilustracje muzyczne. Sporadycznie pisał muz. do przedstawień w innych teatrach, np. dla T. Roz­maitości, Kabaretu Szpak, programów estradowych i do filmu. Zginął w wypadku samochodowym.

Bibl.: Almanach 1971/72; Teatry studenckie w Polsce, War­szawa 1968 s. 61-71, 270-272; Pam. Teatr. 1962 z. 3-4 s. 417-442; Teatr 1973 nr 10; Akta, ZAiKS.

Film.: Fragm. kronik film. z 1963-67, Arch. WFD.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.