teatralna |  filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Mikołaj Wołyńczyk

nie żyje
ur. 1910-04-21, Swisłocz
zm. 1957-08-01, Warszawa

Biografia

WOŁYŃCZYK Mikołaj (1910 - 1 VIII 1957), aktor. Był synem Jana i Weroniki W. Uczeń Instytutu Redu­ty. W 1930-33 pracował w T. Miejskim w Grodnie, w sez. 1934/35 w t. w Sosnowcu, potem uczestniczył w ob­jazdach Reduty. Grał wówczas m.in. Smugonia ("Uciek­ła mi przepióreczka"). W 1937-39 występował w T. Pol­skim w Warszawie. W 1939 brał udział w obronie War­szawy. Po przedostaniu się do ZSRR grał najpierw w t. ros., potem w t. frontowym III Dywizji Wojska Pol­skiego. Po powrocie do kraju występował w t. warsz.: T. Polskim (1946-48), T. Rozmaitości (1948-50), T. Nowym (1951-53), T. Powszechnym (1954-55), a od stycznia 1956 do końca życia w T. Ziemi Mazowieckiej. Po wojnie grał takie role jak: Marcello ("Hamlet"), Syl­wester ("Szelmostwa Skapena"), Rotmistrz ("Damy i huzary"), Ciarka ("Wiele hałasu o nic"), Esteban ("Owcze źród­ło"). Utonął w Wiśle.

Bibl.: Listy Osterwy; Teatr i Film 1957 nr 11 (il.); Trybuna Mazowiecka 1957 nr 185, 195; Akta SPATiF nr 757; Progra­my, IS PAN.

Ikon.: J. Żebrowski: W. jako Ciarka (Wiele hałasu o nic), rys., repr. Express wiecz. 1957 nr 48.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.