teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Józef Gruda

nie żyje
ur. 1916-01-19, Warszawa
zm. 1981-05-27, Warszawa

Biografia

Józef Gruda, właśc. Witold Kościałkowski (19 I 1916 Warszawa - 27 V 1981 Kraków), kier. lit. i art., reżyser, dyr. teatru. W l. 1937-39 studiował nauki społeczne i prawo na uniwersytecie wileńskim, w l. 1948-50 był słuchaczem wydz. dramaturgicznego łódzkiej, potem warszawskiej szkoły teatralnej, następnie wydz. reżyserskiego (dyplom w 1960). Od 1950 pracował jako lektor Generalnej Dyrekcji Teatrów, Oper i Filharmonii oraz "kierownik szkoleniowy" w warsz. T. Ateneum. W l. 1953-54 sprawował kier. lit. T. Polskiego w Bielsku Białej, w l. 1954-56 T. Dramatycznych we Wrocławiu, w sez. 1957/58 T. im. Jaracza w Olsztynie. W tym okresie zadebiutował jako reżyser: przedst. Panny Maliczewskiej Zapolskiej (Bielsko Biała, 1954). W następnych l. reżyserował w wielu ośrodkach teatr., m. in. we Wrocławiu (1955), Nowej Hucie (1957), Gnieźnie (1957), Warszawie T. Ziemi Mazowieckiej, 1958, T. Ludowym, 1959), Katowicach (1959), Szczecinie, Gdańsku, Poznaniu (1960), Toruniu, Koszalinie (1962), Łodzi (T. Nowy, Powszechny, 1963), Krakowie (T. Stary, 1964), Kielcach, Łodzi (T. im. Jaracza, 1965), Lublinie (1966), Warszawie (T. Kameralny, 1967), Jeleniej Górze (1967), Warszawie (T. Polski 1968). Od sez. 1969/70 objął kier. art., a po dwóch latach także dyr. T. Dramatycznych w Szczecinie. Od 1 I 76 był reż. T. Polskiego w Poznaniu. Ważniejsze jego prace, to: "Widok z mostu" Millera, "Zemsta" Fredry, "Wesele" Wyspiańskiego, "Święta Joanna" Shawa, "Hamlet" Szekspira, a w ostatnich latach: "Wielki Fryderyk" Nowaczyńskiego (T. Ateneum w Warszawie, 1977 i wersja telewizyjna, 1981), "Biesy" Dostojewskiego (T. Współczesny we Wrocławiu, 1980), "Igraszki z diabłem" Drdy (T. Powszechny w Łodzi, 1980). Był członkiem prezydium ZG TKT, działaczem amatorskiego ruchu teatralnego, autorem artykułów z zakresu teorii i praktyki teatralnej.

Źródło: Almanach sceny polskiej 1980/81

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.