teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Eugeniusz Dziekoński

nie żyje
ur. 1910-06-16, Warszawa
zm. 1984-05-21, Józefów

Biografia

Eugeniusz Dziekoński (16 VI 1910 War­szawa - 21 V 1984 Józefów), aktor. W 1931 był słuchaczem kursów wokalno-dramatycznych H. J. Hryniewieckiej w Warszawie. W sez. 1934/35 występował w warsz. T. Dra­matycznym, w 1935 w T. Miejskim w Grod­nie, 1936-38 w T. im. Fredry w Stanisła­wowie (m. in. w roli Romea w "Romeo i Julia" Shakespeare'a) i Objazdowym T. Małopolskim z siedzibą tamże, następnie w Sosnowcu, a na sez. 1939/40 był już zaangażowany do T. Pol­skiego w Katowicach. Po wybuchu wojny przedostał się do Rumunii i od października 1939 występował w założonym tu przez gru­pę aktorów warsz. T. Polskim, grał m. in. Prof. Kieniewicza w "Uciekła mi przepiórecz­ka" Żeromskiego, spektaklu prezentowanym następnie w Teatre Antoine w Paryżu i wie­lu innych miastach franc. (1940). Później w nieokupowanej części Francji, w Voiron był współzałożycielem polskiego t., występo­wał też z ramienia PCK dla rannych żoł­nierzy pol. w Marsylii, Nicei, Mont-des-Oiseaux, Gréux-les-Bains, St. Agréve, La Bastide (aż do 1945). W l. 1945-48 działał na­dal we Francji jako instruktor art. w Ra­dzie Narodowej Polaków, brał też udział (re­cytacje) w imprezach Towarzystwa Przyjaźni Francusko-Polskiej. W 1948 wrócił do War­szawy i do 1950 występował w Miejskim T. Rozmaitości, następnie w l. 1950-61 w T. Domu Wojska Polskiego (od 1957 pn. T. Dramatyczny). Od 1 IV 62 do końca sez. 1978/79 był aktorem T. im. Węgierki w Białymstoku. Niektóre role: Wojtek ("Wesele" Wyspiańskiego), Weterynarz ("Pan Puntila i jego sługa Matti" Brechta), Dziennikarz ("Kar­toteka" Różewicza), Sobieniewski ("Klub kawa­lerów" Bałuckiego), Grzegorz ("Klik klak" Abra­mowa), Suso ("Styczeń" Radiczkowa), Generał ("Policja" Mrożka), Cześnik ("Zemsta" Fredry), Kanclerz ("Samuel Zborowski" Słowackiego), Priamus ("Odprawa posłów greckich" Kocha­nowskiego).

Źródło: Almanach Sceny Polskiej 1983/84. Tom XXV. Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe - Warszawa 1987.

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.