teatralna |  filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Marek Kuczyński

Nagrody

1.

nagroda:Gdańsk - XXIII FPFF - nagroda jury za muzykę do filmu Mirosława Borka "Cudze szczęście"
rok otrzymania:1998

2.

nagroda:Nagroda Artystyczna Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki za kompozycje filmowe i teatralne
rok otrzymania:1999

3.

nagroda:Statuetka Gryfa - Pomorska Nagroda Artystyczna za "Mszę kaszubską", dzieło harmonijnie łączące muzykę klasyczną z folklorem kaszubskim
rok otrzymania:2000

4.

nagroda:Złota Maska (Śląsk) za muzykę do "Wyzwolenia" Wyspiańskiego w Teatrze Śląskim w Katowicach
rok otrzymania:2001

5.

nagroda:Opole - XXVI OKT - wyróżnienie za muzykę do "Wyzwolenia" Wyspiańskiego w Teatrze Śląskim w Katowicach
rok otrzymania:2001

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.