teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Leszek Mądzik

kierownik artystyczny, Scena Plastyczna KUL Lublin

Odznaczenia

1.

odznaczenie:Medal Unii Lubelskiej
rok nadania:2000

2.

odznaczenie:Medal Papieskiej Rady ds. Kultury "Per artem ad Deum"
rok nadania:2008

3.

odznaczenie:Zasłużony dla ziemi lubelskiej
rok nadania:2009

4.

odznaczenie:Tytuł profesora sztuk plastycznych
rok nadania:2010

5.

odznaczenie:Krzyż Zasługi Pro Ecclesia et Pontifice - "Dla Kościoła i Papieża"
rok nadania:2014

6.

odznaczenie:Złoty Medal Gloria Artis - nadany pośmiertnie
rok nadania:2015

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.