teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Leszek Mądzik

kierownik artystyczny, Scena Plastyczna KUL Lublin

Nagrody

1.

nagroda:Warna - III MF Bułgarskich Sztuk Lalkowych - nagroda za scenografię do spektaklu "Dokąd pędzisz koniku" w Teatrze Lalki i Aktora im.Andersena w Lublinie
rok otrzymania:1978

2.

nagroda:Nagroda im. W. Pietrzaka
rok otrzymania:1979

3.

nagroda:Nagroda Artystyczna im.Brata Alberta dla Sceny Plastycznej KUL za spektakle o treściach sakralnych
rok otrzymania:1990

4.

nagroda:nagroda Sekcji Krytyki Polskiego Ośrodka ITI
rok otrzymania:1991

5.

nagroda:Kair (Egipt) - MFTEksperymentalnych - Nagroda Dziennikarzy dla spektaklu "Zielnik"
rok otrzymania:1991

6.

nagroda:Kair (Egipt) - III Międzynarodowy Festiwal Teatrów Eksperymentalnych - I nagroda za przedstawienie "Wilgoć" Sceny Plastycznej KUL
rok otrzymania:1992

7.

nagroda:Zamość - XIV ZLT - "Buława hetmańska" dla spektalu "Wędrowne"
rok otrzymania:1994

8.

nagroda:Kłodzko - V Zderzenia Teatralne - Nagroda Młodych dla "Szczeliny"
rok otrzymania:1995

9.

nagroda:Nagroda im.Jana Dormana
rok otrzymania:1998

10.

nagroda:Kielce - tytuł Honorowego Obywatela Kielc
rok otrzymania:1998

11.

nagroda:Kair(Egipt) - IX MFT Eksperymentalnych - nagroda główna w dziedzinie scenografii dla Leszka Mądzika ("Wrota")
rok otrzymania:1999

12.

nagroda:Lublin - nagroda prezydenta m. Lublina z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru
rok otrzymania:1999

13.

nagroda:Nagroda Honorowa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla Sceny Plastycznej KUL za zasługi dla kultury polskiej
rok otrzymania:2000

14.

nagroda:Kair (Egipt) - MFTEksperymentalnych - specjalne odznaczenie ministerstwa kultury Egiptu za wkład w światowe poszukiwania nowych form teatralnych
rok otrzymania:2000

15.

nagroda:tytuł Ambasadora Województwa Lubelskiego 2000
rok otrzymania:2001

16.

nagroda:Zielona Góra - Leon studentów i pracowników naukowych Uniwersytetu Zielonogórskiego za najciekawszy spektakl w sezonie 2006/2007 za przedstawienie "Strumień"
rok otrzymania:2007

17.

nagroda:Łódź - Festiwal Twórców POWIĘKSZENIE - Złote Glany
rok otrzymania:2008

18.

nagroda:Polkowice - XIII Polkowickie Dni Teatru - nagroda w kategorii "najlepsza scenografia" za scenografię do przedstawienia "Przejście"
rok otrzymania:2011

19.

nagroda:Lublin - Statuetka Angelusa za całokształt
rok otrzymania:2012

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.