teatralna |  filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Bożena Kurowska

nie żyje
ur. 1937-08-21, Łuków k.Siedlec
zm. 1969-09-16, Warszawa

Biografia

KUROWSKA Bożena Elżbieta, zamężna Walczak (21 VIII 1937 Łuków k. Siedlec - 16 IX 1969 Warszawa), aktorka. Była córką Józefa K., i Kazi­miery z Masnych, żoną Zbigniewa Walczaka. Po ukończeniu lic. ogólnokształcącego w Łukowie studiowała na Wydz. Estradowym warsz. PWST (1954-58). Po uzyskaniu dyplomu, na sez. 1958/59 została zaangażowana do zespołu T. Klasycznego w Warszawie i na scenie tej pozostała do końca życia. Debiutowała w lutym 1959 rolą Lidy ("Taka miłość"), potem grała m.in. Med ("Żeglarz"), Helenę ("Wojny trojańskiej nie będzie"), Lizę ("Wassa Żeleznowa"), Klementynę ("Dama od Maxima"), Hankę ("Ktoś nowy"), Magdalenę ("Niepokój przed podróżą"), Julkę ("Odkryte karty"). Według nekrologu zamiesz­czonego w "Teatrze" grywała "role amantek o wy­raźnym zabarwieniu charakterystycznym"; cecho­wała ją skromność i pracowitość; w swej krótkiej karierze teatr. nie została w pełni doceniona, po­wierzano jej gł. zastępstwa (por. wspomnienie J. Abramowa). Popularność przyniosły jej role film., m.in. Marty w "Zamachu", Ewy w "Lotnej". Zdobyła Grand Prix V Międzynarodowego Festi­walu Filmów TV w Pradze za najlepszą rolę ko­biecą w filmie czeskim "Dama". S. Grzelecki, wspo­minając pobyt na jednym z festiwali w Cannes, napisał: "wyróżniała się, zachwycając Francuzów, urokiem pełnej wdzięku prostoty swych nieposzla­kowanych form bycia".

Bibl.: Almanach 1969/70; Hist. filmu t. 4 (il.), 5; Film 1969 nr 41 (J. Abramow; il.); Nowiny Rzesz. 1959 nr 48 (il.); Teatr 1969 nr 23 (il.); Życie Warsz. 1969 nr 223, 224, 1986 nr 141 (S. Grzelecki); Programy, wycinki pra­sowe, IS PAN; Akta, ZASP.

Ikon.: Fot. - IS PAN, ZASP.

Film.: 1959 - Lotna (f.), Zamach (f.); 1963 - Kryptonim "Nektar" (f.), Na białym szlaku (f.); 1965 - Barbara i Jan (s. tv); 1966 - Wystrzał (f.).

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994

Zdjęcia


Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.