biografia | artykuły | archiwalia w IT
teatralna |  filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Paweł Majewski

aktor, Teatr Rozrywki Chorzów

Biografia

MAJEWSKI Paweł (ur. 1820 - działał do 1858), aktor, dyr. teatru. Był prawdopodobnie mężem - Anny Józefiny M. Występował w zespołach: J. Okoń­skiego w Łomży (1840), M. Betlejewskiego w Kobryniu (1841), W. Błażejewicza w Świsłoczy, Zelwie i Nowo­gródku (1841). W 1843 występował w Kobryniu i Świs­łoczy. Następnie zorganizował własny zespół, z którym w 1844 dawał przedstawienia w Nowogródku, w 1845 w Brześciu Litewskim i Pińsku, a w 1846 w Świsłoczy, Brześciu Litewskim, Zelwie i Słonimiu. W 1847 wy­stępował w Zelwie, a w 1853 w zespole J. Kaciuciewicza w Białymstoku, gdzie 1 XII 1853 miał benefis w ko­medii "Wujaszek z Ukrainy". W 1857 i prawdopodobnie w 1858 należał do zespołu J. Piekarskiego w Kamieńcu Podolskim i chciał przejąć od niego koncesję na pro­wadzenie tamtejszego teatru. Grał zarówno w przed­stawieniach wystawianych w języku pol. jak i rosyj­skim. Możliwe, że część podanych tu informacji doty­czy działającego w tym samym czasie na Litwie - aktora M.

Bibl.: Estreicher: Teatra I s. 37; Dąbrowski: Teatr w Białym­stoku; Rulikowski: Teatr na Litwie s. 78; Ruś 1911 z. 1 (A. Prusiewicz).

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.