Krzysztof Ziembiński

aktor, nie żyje
ur. 1935-07-29, Warszawa
zm. 2009-01-04, Olsztyn

Biografia

Aktor, pedagog i reżyser teatralny.W 1957 roku ukończył Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Warszawie (dziś Akademię Teatralną im. Zelwerowicza). Był wychowankiem Aleksandra Zelwerowicza i Zofii Małynicz. Debiutował w 1958 roku w Teatrze Powszechnym w Łodzi. Związany aktorsko z teatrami im. Mickiewicza w Częstochowie, Teatrem im. Horzycy w Toruniu, Teatrem im. Węgierki w Białymstoku, Teatrem

Osterwy w Lublinie, Teatrami: Nowym i Polskim w Poznaniu, Teatrem w Zielonej Górze, Teatrem Polskim w Szczecinie, Teatrem im. Jaracza w Olsztynie, Słupskim Teatrem Dramatycznym, a od 1992 roku z Bałtyckim Teatrem Dramatycznym w Koszalinie. W latach 1984-1990 był dyrektorem naczelnym i artystycznym Teatru im. Jaracza w Olsztynie, w latach 1990-1992 był kierownikiem literackim Słupskiego Teatru Dramatycznego. W połowie lat 70-tych wraz z Krzysztofem Rauem zakładał białostocką filię warszawskiej PWST. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Nagrodą Zasłużonego Działacza

Kultury oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski .

WAŻNIEJSZE ROLE:

Kordian w "Kordianie" Słowackiego w reż. Jerzego Zegalskiego - Teatr im. Węgierki w Białymstoku

Gustaw/Konrad w "Dziadach" Mickiewicza w reż. Jerzego Zegalskiego - Teatr im. Węgierki w Białymstoku

Fantazy w "Fantazym" Słowackiego w reż. Jerzego Zegalskiego - Teatr Polski w Poznaniu

Antenor w "Odprawie Posłów Greckich" Kochanowskiego w reż. Andrzeja Witkowskiego - Teatr im. Węgierki w Białymstoku

Orestes w "Elektrze" Sofoklesa w reż. Izabelli Cywińskiej - Teatr Nowy w Poznaniu

Poeta w "Weselu" Wyspiańskiego w reż. Jerzego Wróblewskiego - Teatr im. Jaracza w Olsztynie

Cześnik w "Zemście" Fredry w reż. Stefanii Domańskiej - Teatr im. Jaracza w Olsztynie

Gerwazy w "Panu Tadeuszu" Mickiewicza w reż. Józefa Skwarka - Bałtycki Teatr Dramatyczny im. Słowackiego w Koszalinie

Ojciec Katarzyny w "Poskromieniu Złośnicy" Szekspira w reż. Adama Orzechowskiego - Bałtycki Teatr Dramatyczny im. Słowackiego w Koszalinie

Michał Anioł w "Michale Aniele Buonarottim" w reż. Romualda Michalewskiego - Bałtycki Teatr Dramatyczny im. Słowackiego w Koszalinie

Cześnik w "Zemście" Fredry w reż. Andrzeja Hrydzewicza - Bałtycki Teatr Dramatyczny im. Słowackiego w Koszalinie

Ojciec w "Weselu" Wyspiańskiego w reż. Bogusławia Semotiuka - Bałtycki Teatr Dramatyczny im. Słowackiego w Koszalinie (ostatnia rola teatralna)

WAŻNIEJSZE REALIZACJE REŻYSERSKIE:

"Jan Maciej Karol Wścieklica" Witkiewicza - Lubuski Teatr im. Kruczkowskiego w Zielonej Górze

"Ożenek" Gogola - Teatr im. Jaracza w Olsztynie

"Szalbierz" Spiro - Teatr im. Jaracza w Olsztynie

"Moralność pani Dulskiej" Zapolskiej - Bałtycki Teatr Dramatyczny im. Słowackiego w Koszalinie

"Betlejem Polskie" Rydla - Bałtycki Teatr Dramatyczny im. Słowackiego w Koszalinie

"Tango" Mrożka - Teatr w Kaliningradzie

NAGRODY AKTORSKIE:

nagroda: Toruń - VIII Festiwal Teatrów Polski Północnej - nagroda za rolę Gustawa-Konrada w "Dziadach" Mickiewicza w Teatrze im. Węgierki w Białymstoku rok otrzymania: 1966

nagroda: Poznań - Złota Chryzantema, nagroda w plebiscycie ZSP i "Expresu Poznańskiego" za rolę Barona Sakalyi w "Sonacie Belzebuba" Witkiewicza w Teatrze Polskim w Poznaniu rok otrzymania: 1969

W 1997 roku założył wraz z żoną Haliną Studio Artystyczne Poezji i Piosenki przy Miejskim Ośrodku Kultury w Koszalinie (dziś Centrum Kultury 105), które na przestrzeni 12 lat działalności, wykształciło blisko 50 absolwentów. Wielu z nich jest dziś aktorami scen dramatycznych i muzycznych,

dziennikarzami, animatorami kultury w kraju i za granicą.

Ewa Czapik-Kowalewska

Zdjęcia


Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.