teatralna |  filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Marian Szul

nie żyje
ur. 1927-05-17, Lwów
zm. 1985-07-10, Warszawa

Biografia

Marian Szul (17 V 1927 Lwów - 10 VII 1985 Warszawa), aktor. W l. 1947-48 był słuchaczem Szkoły Dramatycznej przy T. Miejskim w Bydgoszczy, brał też udział w teatr, przedstawieniach. Od sez. 1948/49 zaangażowany w T. Ziemi Pomorskiej w Toruniu, równocześnie podjął studia na UMK (psychologia i historia sztuki). Wkrótce (16 I 50) zdał w Poznaniu eksternistyczny egzamin aktorski. Po opuszczeniu Torunia, w sez. 1959/60 występował w T. Polskim w Bielsku i Cieszynie, w l. 1960-62 w T. im. Mickiewicza w Częstochowie, w sez. 1962/63 w T. im. Żeromskiego w Kielcach, w l. 1963-85 w T. im. Węgierki w Białymstoku. Grał m. in. Juliana ("Żabusia" Zapolskiej), Darnleya ("Maria Stuart" Słowackiego), Margrabiego Posę ("Don Carlos" Schillera), Higginsa ("Pigmalion" Shawa), Prezesa ("Kordian" Słowackiego), Chopina ("Lato w Nohant" Iwaszkiewicza), Antona ("Okapi" Grochowiaka), Leonarda ("Gbury" Goldoniego).

Źródło: Almanach sceny polskiej 1984/85. Tom XXVI. Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe - Warszawa 1989.

Zdjęcia


Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.