teatralna |  filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Bronisław Kassowski

aktor, nie żyje
ur. 1909-11-16, Mirosław
zm. 1996-10-02, Opole

Biografia

Aktor, reżyser teatralny. Zawodu uczył się pod koniec lat 20. w Szkole Dramatycznej przy Teatrze Polskim w Poznaniu. Przed wojną występował m. in. w Poznaniu, Warszawie, Łucku i Katowicach. Po wojnie, w latach 1945-47 występował w Teatrze Polskim w Bydgoszczy, w sezonie 1947/48 w Teatrze Powszechnym TUR w Krakowie, w sezonie 1948/49 w Teatrze Polskim w Bielsku Białej. W sezonie 1949/50 był aktorem Teatru Wybrzeże w Gdańsku, w latach 1950-52 Teatru Ziemi Pomorskiej w Bydgoszczy, w latach 1952-55 Teatrów Dramatycznych w Szczecinie. W 1955-58 występował w Teatrze Ziemi Rzeszowskiej w Rzeszowie, w latach 1958-61 w Teatrze im. Węgierki w Białymstoku. W latach 1961-65 związany był z Teatrem im. Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim. W latach 1965-86 należał do zespołu Teatru Ziemi Opolskiej (od 1975 Teatru im. Kochanowskiego), w latach następnych także współpracował z tą sceną. Od roku 1949 zajmował się także reżyserią.

Ojciec aktorki Ewy Wyszomirskiej.

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.