teatralna |  filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Konrad Morawski

nie żyje
ur. 1913-11-26, Pruszków
zm. 1985-11-01, Warszawa

Biografia

Konrad Zenon Morawski (26 XI 1913 Pruszków - 2 XI 1985 Warszawa), aktor. Przed wojną ukończył Kursy Wokalno-Dramatyczne Heleny Józefy Hryniewieckiej w Warszawie, gdzie następnie w l. 1945-48 był w zespole Miejskich T. Dramatycznych, w sez. 1948/49 w Miejskim T. Rozmaitości, 1949/50 w T. Polskim, 1950/51 w T. Domu Wojska Polskiego, w l. 1951-55 znów w T. Polskim, 1955-57 w T. Dramatycznym m. st. Warszawy, w sez. 1957/58 w T. Ateneum, w l. 1958-60 w T. Polskim, następnie w sez. 1960/61 zaangażował się do zespołu nowo otwartego T. im. Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim. 1 I 61 wrócił do Warszawy i do końca sez. grał znów w T. Polskim, w sez. 1961/62 był aktorem T. Rozmaitości we Wrocławiu. Po powrocie do Warszawy, w sez. 1962/63 grał w T. Klasycznym, w l. 1963-70 w T. Ludowym, a równocześnie w sez. 1969/70 był w zespole T. Żydowskiego, gdzie pozostał do końca sez. 1972/73. W l. 1974-76 zaangażowany był w T. Płockim (w sez. 1975/76 występował gościnnie w T. Powszechnym w Warszawie), w l. 1976-79 w T. na Woli. Grał m. in. Pana ("Wróg ludu" Ibsena), Ojca ("Dwa teatry" Szaniawskiego), Drwala ("Zaczarowane koło" Rydla), Wernyhorę ("Wesele" Wyspiańskiego), Chrypę ("Tragedia optymistyczna" Wiszniewskiego), Grabca ("Balladyna" Słowackiego), Podczaszyca ("Popas króla jegomości" Grzymały-Siedleckiego), Ojca Laurentego ("Romeo i Julia" Shakespeare'a), Miechodmucha ("Cud mniemany, czyli Krakowiacy i Górale" Bogusławskiego), Starego Kardynała ("Życie Galileusza" Brechta).

Źródło: Almanach sceny polskiej 1985/86. Tom XXVII. Wydawnictwo Naukowe PWN - Warszawa 1993.

Zdjęcia


Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.