teatralna |  filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Jan Gałązka

nie żyje
ur. 1923-12-01, Warszawa
zm. 1981-01-30, Warszawa

Biografia

Jan Gałązka (1 XII 1923 Warszawa - 30 I 1981 Warszawa), aktor. W 1951 ukończył Państw. Szkołę Dramatyczną Teatru Lalek w Warszawie. Uprawnienia aktora dramatycznego uzyskał zdając w 1953 w Krakowie egzamin eksternistyczny. Już wcześniej, w l. 1949-51 występował w T. L. "Niebieskie Migdały" (od końca 1950 pn. T. Lalka) oraz w Ludowym T. Muzycznym (1950) w Warszawie, w l. 1951-53 grał w T. im. Żeromskiego w Kielcach (m. in. Lanca w Dwóch panach z Werony Szekspira), w l. 1954-56 w T. Satyryków w Krakowie, w sez. 1956/57 w T. Syrena w Warszawie, w sez. 1957/58 w Domu Wojska Polskiego w Warszawie, od sez. 1958/59 związany był głównie z zespołami estradowymi.

Źródło: Almanach sceny polskiej 1980/81

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.