teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Zenon Jarocki

nie żyje
ur. 1930-12-22, Warszawa
zm. 1963-03-08, Zielona Góra

Biografia

JAROCKI Zenon (22 XII 1930 Warszawa - 8 III 1963 Zielona Góra), aktor i reżyser teatrów lalkowych. Był synem Józefa J. i Ireny z Oleszyńskich. Ukończył Państwowe Liceum Techniki Teatralnej i Państwową Szkołę Teatru Lalek w Warszawie, a następnie studio­wał na wydziale lalkarskim Akademii Sztuk Pięknych w Pradze. W 1953-62 pracował w T. Lalki i Aktora Marcinek w Poznaniu. Reżyserował takie przedsta­wienia, jak np. "Złota rybka", "Kropka-kreska i Agnieszka", "Tygrysiątko". Sporadycznie reżyserował też w innych t. lalkowych, m.in. w Olsztynie, Lublin" i Zielonej Górze.

Bibl.: Almanach 1962/63; Biuletyn Informacyjny SPATiF 1963 nr 33/34.

Źrodło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.