biografia | artykuły | archiwalia w IT
teatralna |  filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Henryk Matwiszyn

nie żyje
ur. 1932-01-13, Lwów
zm. 1979-10-07, Wrocław

Biografia

MATWISZYN Henryk Ryszard (13 I 1932 Lwów - 7 X 1979 Wrocław), aktor. Był synem Józefa M, mechanika i działacza społeczno-politycznego, i Katarzyny z Królikowskich, mężem Marii Jadwigi z Komorowskich, inspicjentki (ślub 9 I 1958). Uczył się w krak. Gimn. im. Kochanowskiego, nast. w Lic. Techniki Dentystycznej; od 1951 pracował w Krakowie w przedsiębiorstwie robót drogowych, przy budowie Nowej Huty, a nast. w Szczecinie jako instruktor Tow. Wiedzy Powszechnej. W 1952 powołany do wojska, ukończył szkołę podoficerską. W 1955 rozpoczął studia w PWSA w Łodzi; od marca 1956 do 1959 pracował jako adept, a nast. aktor w T. im. Jaracza w Olsztynie, gdzie grał m.in. Pietra w Huzarach. W 1958 zdał eksternisty­czny egzamin aktorski. W sez. 1959/60-1961/62 był aktorem T. Dramatycznych w Szczecinie, od sez. 1962/63 do 1975 T. im. Słowackiego w Kra­kowie, a od 1 I 1976 do końca życia występował w T. Polskim we Wrocławiu. Był działaczem związ­ku zaw. i PZPR. Występował w takich rolach, jak Rodolpho ("Widok z mostu"), Kawaler de Grieux ("Manon Lescaut" V. Nezvala), Czasownikow ("Ocean", rola wyróżniona na Festiwalu Sztuk Ros. i Radziec­kich, 1962), Alfred ("Mąż i żona"), Wacław ("Zemsta"), Starościc ("Ksiądz Marek"), Sołomachin ("Protokół pewnego zebrania").

Bibl.: Almanach 1979/80; Dąbrowski: Na deskach t. 3; Misiorny: Teatry Ziem Zachodnich; Teatry w Szczecinie 1945-65 (il.); Gaz. Krak. 1970 nr 115 (il.); Teatr 1956 nr 22 (il.), 1979 nr 25; Wieczór Wrocławia 1979 nr 226; Afisze i programy, IS PAN; Akta, T. im. Słowackiego Kraków.

Ikon.: Fot. - IS PAN, ZASP.

Nagrania: Role - Red. Dok. Inf. PR.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warzawa 1994

Zdjęcia


Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.