Michał Leśniak

nie żyje
ur. 1913-07-05, Kraków
zm. 1983-02-25, Katowice

Biografia

Michał Leśniak (5 VII 1913 Kraków - 25 II 1983 Katowice), aktor. W l. 1937-39 był chórzystą i statystą w T. im. Słowackiego w Krakowie, następnie brał udział w kampanii wrześniowej 1939, wzięty do niewoli przebywał do 1945 w Oflagu w Murnau, gdzie działał w t. obozowym i ukończył konspiracyjne studio teatralne. W czerwcu 1945 zdał eksternistyczny egzamin ZASP przed komisją pod kier. Leona Schillera w Lingen. W l. 1945-47 występował w Oficerskim T. Objazdowym (OTO) pod kier. Czesława Szpakowicza na terenie Niemiec, dającym przedstawienia dla wysiedlonych Polaków. Po powrocie do kraju, w l. 1947-61 grał w T. im. Wyspiańskiego w Katowicach, w sez. 1961/62 i 1962/63 (do 16 IV) w T. Nowym w Zabrzu, w l. 1963-65 w T. Dolnośląskich w Jeleniej Górze, 1966-71 w T. Polskim w Bielsku Białej, w sez. 1971/72 w T. im. Mickiewicza (do 29 X) oraz w Domu Kultury Huty Baildon w Katowicach, od stycznia 1973 w T. im. Węgierki w Białymstoku, od sez. 1973/74 w T. Bagatela w Krakowie, w l. 1976-78 w T. Polskim w Bielsku Białej, od sez. 1978/79 w T. Zagłębia w Sosnowcu. Niektóre role: Świstos ("Krakowiacy i Górale" Bogusławskiego), Major ("Fantazy" Słowackiego), Orgon ("Dożywocie" Fredry), Rembo ("Damy i huzary" Fredry), Grzegorz ("Kordian" Słowackiego), Osip ("Rewizor" Gogola), Anzelm ("Szkoła kobiet" Moliera), Gzymsik ("Romans z wodewilu" Krzemińskiego), Szajlok ("Kupiec wenecki" Shakespeare'a), Cześnik ("Zemsta" Fredry). Grał w kilkunastu filmach.

Źródło: Almanach Sceny Polskiej 1982/83. Tom XXIV. Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1987.

Zdjęcia


Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.