teatralna |  filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Włodzimierz Kmicik

aktor, nie żyje
ur. 1931-01-26, Warszawa
zm. 1970-12-07, Warszawa

Biografia

KMICIK Włodzimierz (26 I 1931 Warszawa - 7 XII 1970 Warszawa), aktor. Był synem Broni­sława K. i Stanisławy z Urbanów, mężem aktorki Marii Możdżeń-Kmicikowej. Występować zaczął w warsz. T. Domu Wojska Pol. w 1953 i w tymże roku zdał eksternistyczny egzamin aktorski. Na sce­nie tej (od 1957 pn. T. Dramatyczny m.st Warsza­wy) pozostał do końca sez. 1956/57. W 1957-65 występował w T. Narodowym, w 1965-68 w T. Polskim. W ostatnich dwóch latach życia jako aktor obdarzony dobrymi warunkami głosowymi, był sta­łym lektorem Pol. Kroniki Filmowej i filmów do­kumentalnych. Do największych jego ról należały: tyt. w "Ruy Blasie" (1956), tyt. w "Księciu Hamburga", Evans ("Błękitny patrol"), Karol Hummel ("Przygoda z Vaterlandem"), Parys ("Troilus i Kressyda"), Two-rogow ("Pugaczow"). W rec. z "Ruy Blasa" A. Grodzicki pisał o nim: "Ten młody utalentowany aktor w niedużych rolach, które grał dotąd, zwracał na siebie uwagę. Dobrze, że otrzymał szersze pole do popisu. Ładnie mówił wiersz, tuszując - zgodnie z charakterem całego przedstawienia - jego patos i pompatyczność".

Bibl.: Almanach 1970/71; Hist. filmu t. 4, 5; Teatr Dra­matyczny m.st. Warszawy 1955-1958, Warszawa 1959 (il.); Ekran 1967 nr 8; Teatr 1970 nr 11; Życie Warsz. 1956 nr 238 (A. Grodzicki); Programy, IS PAN. Ikon.: J. Żebrowski: K. jako Parys (Romeo i Julia), rys., repr. Express Wiecz. 1956 nr 257 oraz K. jako Esesman Miiller (Szwejk), rys., repr. Express Wiecz. 1957 nr 101;

Fot. - IS PAN, MTWarszawa, ZASP.

Film.: 1959 - Najlepsze chwile naszego życia (d.); 1971 - Przygody psa Cywila (s. tv); Fragm. kronik film. z 1960-68. Arch. WFD; Materiały - Archiwum TVWar-szawa.

Nagrania: Role, recytacje - Red. Dok. Inf, PR.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994

Zdjęcia


Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.