Tadeusz Gwiazdowski

nie żyje
ur. 1918-09-01, Hamborn Niemcy
zm. 1983-12-12, Gdynia

Biografia

Tadeusz Gwiazdowski, właśc. Antoni G. (11 X 1918 Hamborn n. Renem - 12 XII 1983 Gdynia), aktor. Od 1920 mieszkał w Bydgosz­czy, w l. szkolnych statystował w miejsco­wym T. Polskim i grał niewielkie role w przedstawieniach dla dzieci. W sez. 1936/37 należał do zespołu aktorskiego tego t. Pierw­szą, większą rolą był Sekretarz ("Wielki czło­wiek do małych interesów" Fredry). Przygo­towany z teorii przez Stanisława Dąbrow­skiego, w 1937 rozpoczął studia na wydz. aktorskim PTST w Warszawie. W czasie II woj­ny świat, został wywieziony na roboty do Niemiec. W sez. 1945/46 występował w T. Miejskim Komedia w Gdyni, w sez. 1946/ /47 w T. Dramatycznym Marynarki Wojen­nej, potem pn. T. Aktorów Woj. Gdańskie­go. Od 1948 związany był z T. Wybrzeże w Gdańsku. Tu pierwszą jego rolą był Nieśmiałowski ("Klub kawalerów" Bałuckiego). W trakcie sez. 1954/55 przeszedł do zespołu T. Domu Wojska Polskiego w Warszawie, ale jeszcze przed upływem sezonu wrócił do Gdańska. Odtąd do 1979 (emerytura) był akto­rem T. Wybrzeże. Role: Puntila ("Pan Puntila i jego sługa Maiti" Brechta), Chrypa ("Tra­gedia optymistyczna" Wiszniewskiego), Por­firy ("Zbrodnia i kara" wg Dostojewskiego), Peachum ("Opera za trzy grosze" Brechta), Gospodarz ("Wesele" Wyspiańskiego), Azdak ("Kaukaskie kredowe koło" Brechta), Romulus ("Romulus Wielki" Dürrenmatta), Gubernator ("Śmierć gubernatora" Kruczkowskiego), Ma­ciej Grzyb ("Awans" Redlińskiego), Kit Carson ("Zabawa jak nigdy" Saroyana). 23 III 70 we fragm. czterech ról w siedzibie Gdańskie­go Tow. Przyjaciół Sztuki obchodził 25-lecie pracy scen. 5 III 83 jub. 40-lecia pracy grając Damazego ("Pan Damazy" Blizińskiego). Był również cenionym aktorem filmowym.

Źródło: Almanach Sceny Polskiej 1983/84. Tom XXV. Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe - Warszawa 1987.

Zdjęcia


Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.