teatralna |  filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Celina Niedźwiecka-Bujańska

nie żyje
ur. 1904-10-14, Radzymin
zm. 1988-11-06, Kraków

Biografia

Celina Niedźwiecka, także Czesława, Sława N., zamężna Bujańska (14 X 1904 Ra­dzymin - 3 XI 1988 Kraków), aktorka. Studio­wała polonistykę na UW, a w 1.1923 - 25 była słuchaczką Oddziału Dram. przy Konserwato­rium Muz. w Warszawie. W sez. 1925/26 de­biutowała w T. im. Bogusławskiego w Warsza­wie (np. Zofia w "Intrydze i miłości" Schillera), a gościnnie w sierpniu 1926 z zespołem akto­rów warsz. występowała w T. Małym we Lwo­wie (Zosia w "W małym dworku" Witkiewicza). W sez. 1926/27 grała w T. Reduta w Wilnie (Gwendolena w "Bracie marnotrawnym" Wil­de`a), w 1. 1927-29 w T. im. Słowackiego w Krakowie (Marysia w "Weselu" Wyspiańskiego, Lokatorka w "Moralności pani Dulskiej" Zapol­skiej, Andromaka w "Achilleis" Wyspiańskiego, Tonią w "Kwadraturze koła" Katajewa), w 1. 1929-31 w T. Miejskim w Łodzi (Ofelia w "Hamlecie" Shakespeare'a), w 1.1931-33 w T. na Pohulance w Wilnie, w sez. 1933/34 w T. Ka­meralnym w Warszawie (ponownie Ofelia, Wanda w "W małym domku" Rittnera). W 1. 1934-36 była aktorką T. Miejskiego w Łodzi (Luiza w "Intrydze i miłości" Schillera, Infantka w "Cydzie" Corneille'a, Barbara w "Jegorze Bułyczowie" Gorkiego), w sez. 1936/37 znów w Wilnie, 1937/38 w T. Polskim w Łodzi, 1938/39 w T. Kameralnym w Warszawie (np. Wanda w "Rodzeństwie Thierry" du Garda), potem w T. Miejskich we Lwowie. W czasie okupacji niem. brała udział w konspiracyjnych koncertach poetyckich, organizowanych przez M. Wier­cińską. Po wojnie osiadła na stałe w Krakowie i grała w Starym T. (1. 1945-46), gościnnie w T. Miejskim w Opolu (we wrześniu 1946 w roli Ofelii), w T. Kameralnym TUR (sez. 1946/47), potem pn. T. Powszechny TUR (sez. 1947/48), w Miejskich T. Dramatycznych (1948-54 naobu scenach) oraz w Starym T. (1954-73). W okresie powojennym grała m. in. Panią Soerensen ("Niemcy" Kruczkowskiego), Panią Grandet ("Eugenia Grandet" wg Balzaka), Pon­cię ("Dom Bernardy Alba" Lorki) Dobrójską ("Śluby panieńskie" Fredry), Eleonorę ("Cyd" Corneille'a), Panią Wołowinę ("Nosorożec" Ionesco), Radczynię ("Wesele" Wyspiańskiego), Eugenię ("Tango" Mrożka), Praskowię ("Biesy" Dostojewskiego), Panią Grubach ("Proces" Kafki). W 1. siedemdziesiątych współpracowała z T. Cricot 2 T. Kantora.

Źródło: Almanach Sceny Polskiej 1988/89 tom XXX, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 1995

Zdjęcia


Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.