teatralna |  filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Juliusz Kalinowski

nie żyje
ur. 1888-11-07, Warszawa
zm. 1983-06-27, Warszawa

Biografia

Juliusz Klaudiusz Kalinowski (7 XI 1888 Warszawa - 27 VI 1983 Warszawa), aktor. Od 1908 był słuchaczem warsz. Szkoły Aplikacyjnej, następnie uczęszczał do Klasy Dykcji i Deklamacji przy Warsz. Tow. Muzycznym, którą ukończył w 1912. W sez. 1912/13 rozpoczął pracę w T. Miejskim w Łodzi, w sez. 1913/14 występował w Kaliszu: najpierw w T. Miejskim za dyr. Henryka Klimontowicza, potem w T. Letnim (dyr. Jerzy Jerzyński), w 1915 w T. Letnim w Wilnie. Od sez. 1915/16 na scenach warsz.: w T. Artystycznym i Praskim, od 1918 w Miejskich T. Dramatycznych (Rozmaitości, Praski, Letni, Reduta) oraz w T. Współczesnym. Z zespołem T. Rozmaitości wyjeżdżał na występy gościnne m. in. do Płocka (1923, 1924), Kalisza, Kielc, Siedlec (1924). W l. 1924-26 w T. Polskim i Małym, w l. 1926-35 w T. Narodowym, Nowym, Letnim, 1935-39 ponownie w T. Polskim i Małym. Grał w filmach: "Ułan księcia Józefa" (1937), "Serce matki" (1939). W czasie okupacji niem. był żołnierzem AK, w 1944 występował w warsz. t. Wodewil i Nowości. Po wyzwoleniu nadal związany był ze scenami warsz.: w l. 1945- 48 w Miejskich T. Dramatycznych (głównie w T. Powszechnym, Comoedii, Rozmaitościach), w l. 1948-65 występował w Ludowym T. Muzycznym, od 1952 pn. T. Ludowy, od 1961 pn. Praski T. Ludowy. Grał m. in. Don Alonza ("Cyd" Corneille'a-Wyspiańskiego), Jana ("Mąż naszej panienki" Baylina), Mostowskiego ("Walka" Krzywoszewskiego), Księdza ("Wesele" Wyspiańskiego), Gospodarza ("Placówka" wg Prusa), Kacpra Odrowąża ("Portret generała" Wirskiego), Dr Percy Coocha ("Subretka" Devala), Józefa ("Cud św. Antoniego" Maeterlincka). 28 V 1962 obchodził 50-lecie działalności art. Pracę zawodową łączył całe życie z działalnością polityczną (od 1905 w PPS) i społeczną, m. in. w 1921 ZASP powierzył mu zorganizowanie biblioteki przy Zarządzie Głównym, był jej inicjatorem i ofiarodawcą kilkuset tomowego księgozbioru.

Źródło: Almanach Sceny Polskiej 1982/83. Tom XXIV. Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1987.

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.