teatralna |  filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Stanisław Jaszkowski

nie żyje
ur. 1920-02-26, Warszawa
zm. 1985-09-13, Białystok

Biografia

Stanisław Jaszkowski (27 II 1920 Warszawa - 14 IX 1985 Białystok), aktor. W l. 1945-46 należał do zespołu Centralnego Domu Żołnierza w Warszawie, w 1946 występował w T. Studio MO, w l. 1946-49 w T. Polskim (w 1948 zdał eksternistyczny egzamin aktorski), po czym wyjechał z Warszawy i w l. 1949-52 grał w T. Dramatycznym w Szczecinie, od 1952 do końca 1953 w T. im. Mickiewicza w Częstochowie, od stycznia 1954 i w sez. 1954/55 w T. Polskim w Bielsku Białej, w l. 1955-58 w T. Dolnośląskim w Jeleniej Górze, w l. 1958-60 w Bałtyckim T. Dramatycznym im. Słowackiego w Koszalinie, w l. 1960-75 w T. im. Węgierki w Białymstoku i na scenie tej obchodził 25-lecie pracy scen. w roli Profesora Wilkosza ("Uciekła mi przepióreczka" Żeromskiego) 12 V 70. W l. 1975-78 był aktorem T. im. Siemaszkowej w Rzeszowie, od sez. 1978/79 ponownie w Białymstoku. Grał m.in. Podkolesina ("Ożenek" Gogola), Almavivę ("Wesele Figara" Beaumarchais), Nerona ("Brytanikus" Racine'a), Szambelana ("Głupi Jakub" Rittnera), Senatora ("Dziady" Mickiewicza), Lebiediewa ("Idiota" Dostojewskiego), Sieriebriakowa ("Wujaszek Wania" Czechowa). 1 IX 82 przeszedł na emeryturę, a 6 XI t. r. obchodził jubileusz 35-lecia pracy scen., grając Mazurkiewicza ("Żołnierz królowej Madagaskaru" Tuwima).

Źródło: Almanach sceny polskiej 1985/86. Tom XXVII. Wydawnictwo Naukowe PWN - Warszawa 1993.

Zdjęcia


Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.