teatralna |  filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Henryk Hunko

nie żyje
ur. 1924-06-25, Warszawa
zm. 1985-07-12, Wrocław

Biografia

Henryk Hunko (25 VI 1924 Warszawa - 12 VII 1985 Wrocław), aktor. W l. 1949-51 był zaangażowany w T. Miejskim w Świd­nicy, zagrał tu m.im. tyt. rolę w "Mazepie" Słowackiego. W 1950 zdał eksternistyczny egzamin aktorski. W l. 1952-59 występował w T. Dramatycznych we Wrocławiu, grając m.in. .takie role, jak Jeniec Makuszkin ("Człowiek z karabinem" Pogodina), Andrzej ("Magazyn mód" Kryłowa), Spój ("Sen nocy letniej" Shakespeare'a), Concetto ("Bieg do Fragala" Stryjkowskiego), Tomek ("Sprawa rodzinna" Lutowskiego), Tibio ("Kaprysy Ma­rianny" Musseta), Franio ("Szczęście Frania" Perzyńskiego), Ozryk ("Hamlet" Shakespeare'a). W l. 1961-72 był aktorem wrocław. T. Rozmaitości (od 1967 pn. T. Współczesny im. Wiercińskiego). Niektóre role na tej scenie: Julian Morestan ("Idiotka" Acharda), Wajnonen ("Tragedia optymistyczna" Wiszniewskiego), Wujek i Nauczyciel ("Kartoteka" Różewicza), Mąż ("Pułapka na samotnych mężczyzn" Thomasa), Sganarel ("Lekarz mimo woli" Moliere'a), Św. Piotr ("Śmierć na gruszy" Wandurskiego), Grzegorz ("Damy i huzary" Fred­ry). W następnych l. współpracował wyłącz­nie z filmem.

Źródło: Almanach sceny polskiej 1984/1985. Tom XXVI. Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe - Warszawa 1989.

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.