teatralna |  filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Mieczysław Łoza

nie żyje
ur. 1916-01-06, Lublin
zm. 1982-05-21, Wrocław

Biografia

Mieczysław Łoza (6 I 1916 Lublin - 21 V 1982 Wrocław), aktor. W 1944 w Lublinie rozpoczął pracę w charakterze inspicjenta teatralnego, w sez. 1944/45 był tamże w zespole T. Wojska Polskiego, w l. 1946-54 był aktorem T. im. Osterwy w Lublinie, od 1954 do końca życia T. Polskiego we Wrocławiu. Grał m.in. Czepca ("Wesele" Wyspiańskiego), Jafeta ("Ararat" Świniarskiego), Grzegorza ("Damy i huzary" Fredry), Grimma ("Pierwszy dzień wolności" Kruczkowskiego), Ziemlanikę ("Rewizor" Gogola), Prologusa ("Historya o Chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim" Mikołaja z Wilkowiecka), Ordynatora ("Grupa Laokoona" Różewicza), Karola ("Autobus do Montany" Inge'a).

Źródło: Almanach Sceny Polskiej 1981/1982

Zdjęcia


Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.