Lech Grzmociński

nie żyje
ur. 1927-04-07, Toruń
zm. 1984-05-08, Gdańsk

Biografia

Leszek Grzmociński (7 IV 1927 Toruń - 8 V 1984 Gdańsk), aktor. W l. 1949-53 należał do zespołu aktorskiego T. im. Jaracza w Olsztynie, w 1952 zdał w Warszawie aktorski egzamin eksternistyczny, w l. 1953-56 wy­stępował w T. Ziemi Pomorskiej w Toruniu, od początku 1957 do końca życia w T. Wy­brzeże w Gdańsku, gdzie w sez. 1979/80 ob­chodził jubileusz 30-lecia pracy artystycz­nej. Niektóre role: Janek ("Trzeba było iskry" Pasternaka), Jakub ("Głupi Jakub" Rittnera), Piotr ("Smak miodu" Delaney), Mr Jefferson ("Kuglarze" Skowrońskiego), Egli ("Frank V" Dürrenmatta), Artur ("Życie i śmierć króla Jana" Shakespeare'a), Oberon ("Sen nocy letniej" Shakespeare'a), Bryndas ("Krakowiacy i Gó­rale" Bogusławskiego).

Źródło: Almanach Sceny Polskiej 1983/84. Tom XXV. Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe - Warszawa 1987.

Zdjęcia


Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.