Odznaczenia

1.

odznaczenie:Złoty Krzyż Zasługi
rok nadania:1979

2.

odznaczenie:Krzyż Komandorski OOP
rok nadania:1998

3.

odznaczenie:Złoty Medal Gloria Artis - Zasłużony Kulturze
rok nadania:2005

4.

odznaczenie:Doktor Honoris Causa Uniwersytetu Śląskiego
rok nadania:2007

5.

odznaczenie:Krzyż Wielki OOP
rok nadania:2011

6.

odznaczenie:Order Uśmiechu
rok nadania:2014

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.