teatralna |  filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Władysław Ebert

nie żyje
ur. 1904-01-15, Warszawa
zm. 1984-02-14, Warszawa

Biografia

Władysław Julian Ebert (5 I 1904 Warsza­wa - 14 II 1984 Warszawa), śpiewak, aktor. W 1924 ukończył klasę dram. Kazimierza Po­miana w prywatnej szkole muz. Zofii Płoszko-Iwanowskiej w Warszawie, ponadto uczył się śpiewu m. in. pod kier. Stanisława Bo­guckiego i Wacława Brzezińskiego. W l. 1928-33 brał udział w koncertach w wielu mia­stach Polski, jako aktor i śpiewak. W l. 1933-39 występował w przedstawieniach Polskiej Opery Ludowej. Po wojnie w sez. 1944/45 w T. m. st. Warszawy, w l. 1945-56 na koncertach organizowanych przez Estradę Warsz., w sez. 1956/57 w T. Sen­sacji w Warszawie oraz w T. Dolnośląskim w Jeleniej Górze, gdzie pozostał do końca sez. 1957/58, w l. 1958-60 w Warsz. T. Objazdowym PPIE. Od 1 IX 61 do 28 II 62 grał w T. im. Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim, w l. 1963-68 w T. Powszechnym w War­szawie, od 1 I 69 w T. Narodowym. Niektóre role: Forlipopoli ("Mirandolina" Goldoniego), Don Diego ("Cyd" Corneille'a - Wyspiańskie­go), Ojciec ("Wesele" Wyspiańskiego), Minister ("Przedwiośnie" wg Żeromskiego), Melchior ("Pastorałka" Schillera), Prymas ("Wyzwolenie" Wyspiańskiego), Baron ("Pan Wokulski" wg Prusa), Dr Korgut ("Ostry dyżur" Lutowskiego), Feliks ("Białe małżeństwo" Różewicza). 1 I 76 przeszedł na emeryturę.

Źródło: Almanach Sceny Polskiej 1983/84. Tom XXV. Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe - Warszawa 1987.

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.