teatralna |  filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Jan Koecher

nie żyje
ur. 1908-01-16, Warszawa
zm. 1981-05-11, Warszawa

Biografia

Jan Koecher (16 I 1908 Warszawa - 11 V 1981 Warszawa), aktor, reżyser. W 1933 ukończył wydz. sztuki aktorskiej PIST w Warszawie, następnie był tu słuchaczem wydz. reżyserskiego (dwa lata). Debiutował w sez. 1933/34 rolą Lechona ("Lilla Weneda" Słowackiego) na scenie T. Miejskiego w To­runiu. Po powrocie do Warszawy, do wy­buchu II wojny świat. występował w T. Comedia (sez. 1934/35), T. Narodowym (sez. 1935/36), Stołecznym T. Powszechnym (1936 - 38) i T. Polskim, a od 1936 współpraco­wał z warsz. rozgłośnią PR. Po wyzwoleniu był współorganizatorem Teatru Polskiego Radia (1945-48), gościnnie reżyserował, np. w Starym T. w Krakowie ("Jajko Kolumba" Flukowskiego, 1946), następnie współpraco­wał z Filmem Polskim (Łódź, Warszawa, 1948-56), reżyserował "Karierę" (1955), w 1955 wystąpił gościnnie w T. Narodowym w War­szawie, a od sez. 1956/57 wszedł w skład ze­społu tego t. Okresowo występował też na scenie T. Współczesnego (1956-57). W 1962 zdał eksternistyczny egzamin reżyserski. Grał m. in. Homera ("Niewiele brakowało" Wil­dera), Prezesa i Maskę ("Wyzwolenie" Wy­spiańskiego), Diogenesa ("Za kulisami") i Kap­łana ("Tyrtej" Norwida), Widmowera ("Kurka wodna" Witkowicza), Józefa ("Dziady" Mickie­wicza), Ladvenu ("Święta Joanna" Shawa). Występował w wielu filmach, np. w "War­szawskiej premierze" (Moniuszko), "Warszaw­skiej Syrenie" (Pustelnik), "Kaloszach szczęścia" (Poeta), "Historii współczesnej" (Kostarski). 1 I 76 przeszedł na emeryturę.

Źródło: Almanach Sceny Polskiej 1980/81 tom XXII, Instytut Sztuki PAN, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1984

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.