teatralna |  filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Stanisław Libner

nie żyje
ur. 1911-09-03, Skulsk
zm. 1981-04-16, Warszawa

Biografia

Stanisław Libner (3 IX 1911 Skulsk, woj. poznańskie - 16 IV 1981 Warszawa), aktor. W 1936 był słuchaczem PIST w Warszawie. Pracę aktorską rozpoczął w T. Obozowym w Murnau (1940-45). W 1945 wszedł w skład zespołu T. Objazdowego Polskiej YMCA w Lingen, gdzie w listopadzie t. r. zdał weryfikacyjny egzamin ZASPu. Grał wówczas m. in. Organistę ("Zaczarowane koło" Rydla), Bartosa ("Pastorałka" Schillera), Rejenta ("Zemsta" Fredry), Szejloka ("Kupiec wenecki" Szekspira), Malvolia ("Wieczór Trzech Króli" Szekspira). Po wojnie występował w T. Ziemi Pomorskiej w Toruniu (sez. 1946/47), następnie na scenach warsz.: Miejskich T. Dramatycznych (1947-49), w T. Powszechnym (sez. 1949/50), T. Dzieci Warszawy, potem T. Nowej Warszawy (1950-51), T. Ateneum (1951-58), Narodowym (1958-60) i ponownie T. Ateneum (1960-31 XII 76). Niektóre role powojenne: Ojciec ("Wesele" Wyspiańskiego), Podkolesin ("Ożenek" Gogola), Ksiądz Loga ("Fantazy" Słowackiego), Ojciec Laurenty ("Romeo i Julia" Szekspira).

Źródło: Almanach sceny polskiej 1980/81

Zdjęcia


Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.