teatralna |  filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Piotr Zaborowski

nie żyje
ur. 1950-11-05, Warszawa
zm. 1978-05-31, Warszawa

Biografia

ZABOROWSKI Piotr Krzysztof (5 XI 1950 War­szawa - 31 V 1978 Warszawa), aktor. Był synem Mieczysława Z. i Haliny z Dobosiewiczów. Ukończył w Warszawie lic. ogólnokształcące dla pracu­jących (1970). W 1968 rozpoczął współpracę z t. STS, brał udział w kilku jego przedstawieniach. W 1970-74 studiował na Wydz. Aktorskim warsz. PWST. Debiutował 26 VI 1974 w roli Syna ("Grupa Laokoona") w warsz. T. Współczesnym. Od 1 VII 1974 został zaangażowany do T. Powszechnego w Warszawie, w którego zespole był do końca życia. Grał m.in. Hervego ("Bel-Ami i jego sobowtór"), Jerzmana III ("Trzech w linii prostej"), Stiepana ("Bar­barzyńcy").

Bibl.: Almanach 1977/78; Warszawska szkoła teatralna, Warszawa 1991; Teatr 1978 nr 18; Tyg. Powsz. 1978 nr 37; Życie Warsz. 1978 nr 132; Afisze i programy, IS PAN; Akta (tu fot.) ZASP; Akta, T. Powszechny Warszawa.

Film.; Materiały - Archiwum TV Warszawa.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994

Zdjęcia


Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.