teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Juliusz Roland

nie żyje
ur. 1924-08-12, Wejherowo
zm. 1977-05-18, Warszawa

Biografia

ROLAND Juliusz, właśc. Juliusz Jerzy Konopka (12 VIII 1924 Wejherowo - 18 V 1977 Warsza­wa), aktor. Był synem Jerzego Rolanda (zob. t. 1) i tancerki Aliny Welińskiej, mężem Zofii Lasko­wskiej. Ukończył Gimn. im. Czackiego w Warsza­wie, maturę zrobił w 1944 na tajnych kompletach. Brał udział w powstaniu warsz., potem był wywie­ziony do Stalagu IV B-Muhlberg; po uwolnieniu w 1945 wyjechał do Włoch, nast. do Wielkiej Bry­tanii. W 1947 wrócił z rodziną do Polski. Po zor­ganizowanym w 1948 konkursie na lektorów, roz­począł stałą współpracę z PR. W sez. 1950/51 zaczął występować jako aktor w T. Nowej War­szawy, 1951/52 w T. Powszechnym. W 1952 zdał eksternistyczny egzamin aktorski. W 1952-59 był aktorem T. Narodowego, 1955-57 także Współczes­nego, a nast. do 1964 T. Syrena. Grał role epizo­dyczne takie, jak: Rozborski ("Karykatury"), Fray Do­mingo i Pisarz Trybunału ("Teatr Klary Gazul"), Ma­ska ("Wyzwolenie"), Adiutant Cesarza ("Madame Sans Gene"). Od 1963 był etatowym pracownikiem PR, m.in. był lektorem cyklicznych audycji: "Muzyka i aktualności", "Na warszawskiej fali", "Z kraju i ze świata". Występował także w drobnych rolach w t. radiowym. Grał epizody w filmach.

Bibl.: Almanach 1976/77; Hist. filmu t. 5; Kreczmar: No­tatnik; Sempoliński: Druga połowa; RTV 1977 nr 23; Tyg. Powsz. 1977 nr 31; Akta (tu fot.), ZASP; Programy, IS PAN.

Ikon.: Fot. - IS PAN.

Film.: 1955 - Pokolenie (f.); 1965 - Pierwszy dzień wolności (f.); 1977 - Człowiek z marmuru (f.); Materiały - Archiwum TVWarszawa.

Nagrania: Role - Red. Dok. Inf. PR; Rola - Arch. Dok. Mech.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.