biografia | artykuły | archiwalia w IT
teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Alexiej Leliawski

Nagrody

1.

nagroda:Atest Polskiego Ośrodka ASSITEJ dla spektaklu "Kruk" Gozziego w Teatrze "Baj Pomorski" w Toruniu
rok otrzymania:2001

2.

nagroda:Toruń - IX MTSTL - nagroda za reżyserię spektaklu "Lear" wg Shakespeare'a w Teatrze "Baj Pomorski" w Toruniu
rok otrzymania:2002

3.

nagroda:Atest, czyli Świadectwo Najwyższej Jakości Artystycznej, przyznawany przez Polski Ośrodek ASSITEJ, dla spektaklu "Biały statek" w Opolskim Teatrze Lalki i Aktora
rok otrzymania:2003

4.

nagroda:Opole - XXI OFTL - I nagroda jury "za etyczne przesłanie i odwagę w podejmowaniu trudnych problemów współczesności" w przedstawieniu "Biały statek"Czingiza Ajtmatowa w Opolskim Teatrze Lalki i Aktora
rok otrzymania:2003

5.

nagroda:Warszawa - ATEST za rok 2003 - Świadectwo Wysokiej Jakości i Poziomu Artystycznego - dla przedstawienia "Kasztanka" wg Antoniego Czechowa w Opolskim Teatrze Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki
rok otrzymania:2004

6.

nagroda:Warszawa - Honorowa Nagr.im.Jana Dormana(ASSITEJ) za 2003 - za odkrycia w dziedzinie jęz. teatralnego, odwagę w podejmowaniu bolesnych tematów i ważkość przesłania humanistycznego w spektaklach dla dzieci i młodzieży, real. również w Polsce
rok otrzymania:2004

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.