teatralna |  filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Halina Czengery

nie żyje
ur. 1919-05-15, Piotrogród
zm. 1981-12-04, Warszawa

Biografia

Halina Czengery, zam. Wołłejko (5 V 1919 Piotrogród - 4 XII 1981 Warszawa), aktorka. W 1939 była słuchaczką wydziału sztuki aktorskiej PIST w Warszawie. Po wybuchu wojny znalazła się w Grodnie, gdzie w l. 1940-41 występowała w Państwowym T. Polskim BSRR pod kier. ojca, Władysława Czengery, potem Aleksandra Węgierki i kontynuowała naukę w działającym przy tym t. studiu dramatycznym. Następnie z zespołem tym występowała w Białymstoku, Brześciu i Mińsku Litewskim, m.in. jako Mela ("Moralność pani Dulskiej" Zapolskiej), Klara ("Zemsta" Fredry). Od sierpnia 1944 grała w T. Wojewódzkim w Białymstoku, jeszcze w tym samym r. w T. Wojska Polskiego w Lublinie, a w sez. 1945/46 w Łodzi. W sez. 1946/47 w T. Polskim w Poznaniu, następnie w Warszawie: w l. 1947-51 w T. Polskim, 1951-57 w T. Współczesnym, 1957-61 ponownie w T. Polskim. W sez. 1974/75, 1976/77 i 1979/80 współpracowała z T. Ochoty. Niektóre role: Zosia ("Wesele" Wyspiańskiego), Stella ("Fantazy" Słowackiego), Małgosia ("Don Juan" Moliera), Klaudia ("Płaszcz" Gogola), Pamela ("Rewolwer" Fredry), Królowa ("Cymbelin" Szekspira), Niania ("Antygona" Anouilha), Matka ("Żyj i pamiętaj" Rasputina).

Źródło: Almanach Sceny Polskiej 1981/1982

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.