teatralna |  filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Bogdan Szymkowski

nie żyje
ur. 1909-01-09, Warszawa
zm. 1984-11-07, Warszawa

Biografia

Bogdan Szymkowski (9 I 1909 Warszawa - 7 XI 1984 Warszawa), aktor. Po zdaniu matury zadebiutował w 1929 w T. Domu Żołnierza na Pradze za dyr. Jerzego Siekierzyńskiego, następnie z różnymi zespołami rewiowymi występował na terenie całego kraju. W czasie wojny grał w warsz. t. Nowości i Krakowskim T. Powszechnym (1944), w l. 1945-47 w T. Miejskim w Częstochowie, w sez 1947/48 w T. Nowym w Poznaniu w sez. 1948/49 w T. Klasycznym w Warszawie, w sez. 1949/50 w Objazdowym T. Dramatycznym Domu Wojska Polskiego i jeszcze w tym samym sez. znalazł się w zespole T. Powszechnego w Warszawie i pozostał z nim związany do końca sez. 1957/58. W l. 1958-60 występował w warsz. T. Ludowym, w sez. 1960/61 w T. im. Osterwy w Gorzowie, w l. 1962-64 w T. Śląskim w Katowicach, 1964-66 w T. Polskim w Warszawie. Niektóre role: Otocki ("Szczęście Frania" Perzyńskiego), Miecio ("Obcym wstąp wzbroniony" Buczyńskiej), Kochanek ("Ich czworo" Zapolskiej), Roman ("Powrót do grzechu" Kiedrzyńskiego), Bili ("Roxy" Connersa), Chudogęba ("Wieczór Trzech Króli" Shakespeare'a), Cordeaux ("Noce gniewu" Salacrou), Rafał Lagena ("Dożywocie" Fredry), Napoleon Bonaparte ("Wojna i pokój" wg Tołstoja), Anzelm ("Pierwszy dzień wolności" Kruczkowskiego).

Źródło: Almanach sceny polskiej 1984/85. Tom XXVI. Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe - Warszawa 1989.

Zdjęcia


Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.