Ostatnio dodane książki:
Reducie na stulecie. Studia i rozpoznania - red. Dariusz Kosiński, Wanda Świątkowska (historia teatru)
Teatr i widowiska na Podolu do 1863 roku - Jarosław Komorowski (historia teatru)
Wady snu - Radka Denemarková, tłum. Olga Czernikow (Inna)
Korespondencja. Tadeusz Różewicz, Wiesława Różewicz, Henryk Vogler, Romana Próchnicka-Vogler - zebrała Anna Romaniuk (Inna)
Sztuka ponad miłość - Iwona Kienzlerr (biografie i pamiętniki)
Rozmowy o tańcu. Janina Jarzynówna-Sobczak - Barbara Kanold (Inna)
Libretto i sztuka jego przekazu. Czeska opera w Polsce - wybrane zagadnienia tekstu i języka - Mateusz Wiśniewski (teoria teatru)
Anton Czechow. Dramaty - Agnieszka Lubomira Piotrowska (Inna)
Dramaty wybrane - Marek Kochan (Inna)
(Nie tylko) fragmenty. Wybór nowych dramatów chorwackich. T. 1-2 - red. Gabriela Abrasowicz, red. Leszek Małczak (Inna)