Jurkowski - Izabella Mazur-Tymburska
 
wydawca:  Białostocki Teatr Lalek
dziedzina:  Inna
rok wydania:  2011