Złoty Klucz - Jan Ośnica
 
wydawca:  Białostocki Teatr Lalek, Białystok
dziedzina:  Inna
rok wydania:  2010