Teatr rosyjski XX wieku wobec tradycji. Kontynuacje, zerwania, transformacje - Katarzyna Osińska
 
wydawca:  słowo/obraz terytoria, Gdańsk
dziedzina:  Inna
rok wydania:  2010