Miś Tymoteusz. Sześć sztuk dla teatru lalek - Jan Wilkowski
 
wydawca:  Białostocki Teatr Lalek
dziedzina:  Inna
rok wydania:  2009