Guślarz i eremita - Grzegorz Ziółkowski
 
wydawca:  Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław
dziedzina:  Inna
rok wydania:  2007