Teatr w Polsce 2008. Theatre in Poland - red.: Monika Brand, Ewa Gałązka, Danuta Labijak, Maciej Nowak, Ewa Prokopczuk
wydawca:  Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Warszawa
dziedzina:  Inna
rok wydania:  2007