Teatr Narodowy 1949-2004 - Magdalena Raszewska
 
wydawca:  Teatr Narodowy, Warszawa
dziedzina:  historia teatru
rok wydania:  2005
Komentarz Magdaleny Raszewskiej:

Z przyczyn oczywistych komentarza nie będzie.