Made in Poland - redakcja Roman Pawłowski
wydawca:  Korporacja Ha!art
dziedzina:  Inna
rok wydania:  2006