Polska jest mitem. Nowe dramaty - antologia
 
wydawca:  Agencja Dramatu i Teatru w Warszawie, PWSFTViT w Łodzi
dziedzina:  Inna
rok wydania:  2019