Błaźnice. Kobiety kontrkultury teatralnej w Polsce - Katarzyna Kułakowska
 
wydawca:  Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego
dziedzina:  Inna
rok wydania:  2017