Kronika życia i twórczości Stanisława Ignacego Witkiewicza - pod red. Anny Micińskiej i Janusza Deglera
 
wydawca:  Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa
dziedzina:  biografie i pamiętniki
rok wydania:  2018