Odzyskiwanie obecności. Niepełnosprawność w teatrze i performansie - Wybór i opracowanie: Ewelina Godlewska-Byliniak, Justyna Lipko-Konieczna
 
wydawca:  Fundacja Teatr 21
dziedzina:  teoria teatru
rok wydania:  2017