Rozmowy na nowy sezon. Część II - Ewa Łętowska, Krzysztof Pawłowski, Paweł Chynowski, Ewa Krasucka
 
wydawca:  Teatr Wielki - Opera Narodowa
dziedzina:  Inna
rok wydania:  2016